Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Las Energii i inne projekty

11. OZE podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu.

Kierownik projektu: Jerzy Fijas (RDLP w Gdańsku).
Uczestnicy: wszystkie jednostki organizacyjne LP.

Cele projektu:
1.    Centralizacja zakupów energii elektrycznej w LP.
2.    Określenie potencjału dywersyfikacji źródeł zasilania w oparciu o lokalne potencjały.
3.    Zaprojektowanie i budowa pilotażowej instalacji obejmującej wszystkie źródła energii OZE w wybranym obiekcie LP.
4.    Rozwój elektromobilności (opracowanie koncepcji sieci punktów ładowania pojazdów, kampania wizerunkowa na bazie testowanych pojazdów elektrycznych).
5.    Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania energią w PGL LP.
 

Działania RDLP w Katowicach:
• Zakup pojazdu elektrycznego dla biura RDLP w Katowicach.
• Montaż punktów ładowania pojazdów elektrycznych:
• biuro RDLP w Katowicach,
• RLOEE „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu,
• ZTiS w Świerklańcu,
• Nadleśnictwo Opole,
• Mikro elektrownia wodna GR Krogulna.

Inrormacja o innych projektach rozwojowych LP