Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomnik przyrody– prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych i kulturowych. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Natomiast do pomników przyrody nieożywionej należą: największe głazy narzutowe, tzw. eratyki oraz interesujące formy powierzchni ziemi np. – źródła, wodospady, jary, skałki, wywierzyska, przełomy rzeczne, jaskinie, odkrywki itp. Na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Opole występuje obecnie 13 obiektów uznanych za pomniki przyrody. Są to pomniki typu przyrody ożywionej, rodzaj – drzewa:

·         dąb w leśnictwie Lipowa, wiek drzewa 240 lat

·         dąb w leśnictwie Lipowa, wiek drzewa 240 lat

·         dąb w leśnictwie Suchy Bór, wiek drzewa 270 lat

·         dąb w leśnictwie Suchy Bór, wiek drzewa 270 lat

·         dąb w leśnictwie Suchy Bór, wiek drzewa 270 lat

·         dąb w leśnictwie Suchy Bór, wiek drzewa 270 lat

-         dąb w leśnictwie Suchy Bór, wiek drzewa 270 lat

·         dąb (5 sztuk ) w leśnictwie Krasiejów, wiek drzew 320 lat

·         buk w leśnictwie Dębska Kuźnia, wiek drzewa 240 lat

·         sosna w leśnictwie Dębska Kuźnia, wiek drzewa 200 lat

·         dąb w leśnictwie Zawada, wiek drzewa 240 lat

·         sosna wejmutka w leśnictwie Dębska Kuźnia, wiek drzewa 140 lat

·         sosna leśnictwie Dębska Kuźnia, wiek drzewa 140 lat