Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring Ptaków Strefowych 2014

Nadleśnictwo Opole prowadzi bieżący, regularny monitoring ptaków strefowych ukierunkowany na odpowiednio szybkie wykrycie zagrożeń lęgów czy terenów gniazdowych rzadkich gatunków ptaków przed stratami oraz otaczających ich środowisk przed degradacją, spowodowanymi działalnością człowieka. Celem monitoringu jest nie tylko bieżąca ocena zagrożeń terenów lęgowych ptaków, ale przede wszystkim zapewnienie spokoju czy utrzymanie w formie niezmienionej terenów przylegających, gdzie ptaki polują czy nocują. Gatunkami ptaków, które na terenie Nadleśnictwa Opole obejmuje się ochroną strefową są:

-          Bielik (Haliaeetus albicilla)

-          Bocian czarny (Ciconia nigra)

 

Dokumentami podsumowującymi wyniki rocznego monitoringu ptaków strefowych jest: tabela podsumowująca działania monitoringowe, która to dostępna jest na stronie internetowej o nazwie:

Monitoring ptaków strefowych 2014