Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

DLA LASU DLA LUDZI

DLA LASU DLA LUDZI

Jeden las, trzy funkcje:

- przyrodnicza

- społeczna

- gospodarcza

 

W Polsce niemal każdy fragment lasu, poza rezerwatami i parkami narodowymi, to las wielofunkcyjny. Co to oznacza? Że jest jednocześnie ostoją przyrody (funkcja przyrodnicza) i służy człowiekowi na dwa sposoby: zapewniając miejsce do rekreacji, turystyki i edukacji (funkcja społeczna) oraz dostarczając drewna i innych produktów (funkcja gospodarcza).
Nie oznacza to oczywiście, że w tym samym czasie każdy fragment lasu ma pełnić wszystkie trzy funkcje naraz. W pewnych miejscach, zależnie od ich charakteru, niektóre funkcje mogą dominować. Wiele zależy także od wieku lasu. Od posadzenia młodych drzew do ich leśnej pełnoletności, czyli 100–120 lat, minie około pięciu ludzkich pokoleń. Z czasem będą się zmieniać drzewostany, a wraz z nimi ich dominujące funkcje.
Las wielofunkcyjny jest niczym mozaika, którą tworzą różnorodne drzewostany. W jednym miejscu rosną te najmłodsze, posadzone tam, gdzie niedawno zostało pozyskane drewno. W kolejnym znajdują się obszary podmokłe, wyłączone z użytkowania. Jeszcze gdzie indziej rośnie dojrzały bór sosnowy, z którego pozyskamy drewno. A dalej piękna buczyna pełna grzybów. Leśnik steruje tą układanką, dbając o to, by równowaga między trzema funkcjami lasu została zachowana.

Testem na to, czy leśnictwo wielofunkcyjne się sprawdziło, było wdrożenie w Polsce sieci Natura 2000. Lasy zarządzane przez Lasy Państwowe okazały się na tyle wartościowe przyrodniczo, że aż 38 proc. ich powierzchni zostało objęte tą formą ochrony. A może jednak na stałe rozdzielić lasy przeznaczone do rekreacji i obserwacji przyrody od tych, które poświęcimy produkcji drewna? W teorii nie ma z tym problemu. Podejmując decyzję o wyznaczeniu kolejnych obszarów bez gospodarki leśnej, można liczyć na doraźny entuzjazm i społeczny poklask. Ale by utrzymać równowagę, w pozostałych miejscach należałoby zintensyfikować produkcję drewna. Gdzie wyznaczyć te lokalizacje? Czy na pewno okolicznym mieszkańcom spodoba się, że „ich” las stanie się wyłącznie plantacją drewna

Zapraszamy do zapoznania się z akcją "DLA LASU, DLA LUDZI" pod linkiem https://www.dlalasudlaludzi.pl/pl.

Dla najmłodszych audiobajka o przygodach młodego rysia "To właśnie las".

Poniżej do pobrania folder kampanii.

Materiały do pobrania