Lista aktualności Lista aktualności

Praca biura w okresie epidemicznym

Mając na uwadze obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, poprzez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
w celu minimalizacji ryzyka zakażenia związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także w trosce o naszych kontrahentów,
Nadleśnictwa Opole informuje o zmianie w organizacji pracy biura Nadleśnictwa i kancelarii leśnictw:

Interesanci przyjmowani będą wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu elektronicznym lub telefonicznym.

Tel. 77 454 05 41;

e-mail: opole@katowice.lasy.gov.pl

(telefony do poszczególnych leśnictw znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Opole, w zakładce Kontakt/Leśnictwa): https://opole.katowice.lasy.gov.pl/lesnictwa

 

Wejście do biura dla interesantów możliwe jest po przywołaniu telefonicznym pracownika merytorycznego, z którym wcześniej wizyta została uzgodniona lub przy użyciu dzwonka przy drzwiach.

 

Wytyczne dla interesantów:

  1. Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę,
  2. Przed wejściem do biura należy zdezynfekować dłonie i poddać się pomiarowi temperatury,
  3. Zachować bezpieczną odległość od innych osób przebywających w obiekcie (minimum 1,5 metra),
  4. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w obiekcie,
  5. Ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie.
  6. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.