Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu”

Pełna informacja ogłoszenia zamieszczona jest poniżej w załączniku: