Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ochrona ptaków w okresie lęgowym

Ochrona ptaków w okresie lęgowym

Minimalizowanie wpływu realizacji prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków.

Rozpoczyna się sezon lęgowy ptaków. Gatunki żyjące w naszych lasach są pod ochroną, dlatego podczas realizacji prac leśnych staramy się maksymalnie zapobiegać niszczeniu ich miejsc gniazdowania. Robimy to głównie poprzez wcześniejsze wyszukiwanie drzew dziuplastych oraz czynnych gniazd. Może się jednak zdarzyć nieumyślne ścięcie drzewa z dziuplą lub gniazdem. Informujemy, że osobą do kontaktu w sprawie informowania o takich przypadkach na terenie Nadleśnictwa Opole jest rzecznik prasowy naszej jednostki (tel. 530 343 196).