Lista aktualności Lista aktualności

Wytyczne dla interesantów

Wytyczne dla interesantów:

 

1. Do załatwienia spraw w Nadleśnictwie, interesantów zobowiązuje się do wykorzystania elektronicznych środków komunikacyjnych (poczta elektroniczna, telefon)

2. Pocztę tradycyjną, pisma, faktury wrzucić do skrzynki na elewacji biurowca nadleśnictwa.

3. W sprawach pilnych dzwonić dzwonkiem przy drzwiach w celu przywołania pracownika nadleśnictwa.

4. Obowiązkowo nosić maseczkę ochronną zasłniając usta i nos na terenie biura.

5. Zachować bezpieczna odległość od innych osób (minimum 1,5 metra).

6. Ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu na terenie biura Nadleśnictwa Opole.

7. Ograniczyc rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie.

8. Stosować się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Materiały do pobrania